Latest Posts Blog

0

XPath kullanarak belirli bir attribute’a sahip node’u bulmak

Elimizde kullanıcıların olduğu bir XML dosyası olduğunu ve ID’si 4 olan kullanıcıyı bulmak istediğinizi düşünelim. XPath sorgunuz aşağıdakine benzer bir şekilde olmalıdır. <kullanicilar> <kullanici id=”1″ isim=”Ahmet” /> <kullanici id=”2″ isim=”Mehmet” /> <kullanici id=”3″ isim=”Ali” /> <kullanici id=”4″ isim=”Coskun” /> </kullanicilar> XmlDocument m_XmlDocument = new XmlDocument(); m_XmlDocument.Load(“~/App_Data/data.xml”); XmlNode node = m_XmlDocument.SelectSingleNode( “//kullanicilar/kullanici[@id=’4′]” );

0

System.Net.WebClient Class’ı Ne İşe Yarar?

Eğer internet üzerinde host edilen bir dosya varsa ve bu dosyayı kendi kodunuzu kullanarak manuel veya otomatik olarak indirip; eğer bir ASP.NET uygulaması geliştiriyorsanız kendi sunucunuza, bir Windows uygulaması geliştiriyorsanız ise uygulamanın çalıştığı bilgisayarın harddisk’ine kaydetmek istiyorsanız, hazır olarak kullanabileceğiniz class System.Net.WebClient. Kullanımı ise son derece basit, bir örneği aşağıda. System.Net.WebClient wc; try { wc = new System.Net.WebClient(); wc.DownloadFile(“http://sunali.com/dosya.zip”, MapPath(“~/Dosyalar/Dosya1.zip”));...

1

Microsoft SilverLight

SilverLight’ın Beta sürümü Microsoft.NET destekli olarak ilgi ve alakanıza sunuldu. http://silverlight.net/ adresinden örneklere ve “Nasıl?” videolarına erişebilirsiniz. Geliştirme ve dökümanlarla ilgili download’lara http://www.microsoft.com/silverlight/tools.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

0

.NET Kullanarak Windows Kullanıcısı Oluşturmak ve Silmek

Yazmış olduğunuz bir Windows uygulaması, Windows servisi veya ihtiyacı olan yetkilere sahit bir ASP.NET uygulaması ile Windows kullanıcısı oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki koddan faydalanabilirsiniz. CreateUser method’una oluşturmak istediğiniz kullanıcının adını ve parolasını vermeniz durumunda, kullanıcı oluşturulacak ve “Administrators” kullanıcı grubuna da otomatik olarak eklenecektir. Ayrıca kullanıcı silebilmek için ihtiyacınız olacak kodu da ekliyorum. using System; using System.DirectoryServices; public class NTUserManagement {...

2

Microsoft MVP Summit, 2007

Bu gece Seattle’a, MVP Summit’e doğru uçuyor olacağım. Fotoğrafları yakında burada görebilirsiniz.

0

Manifest Resource Kullanımı – Resource dosyalarını DLL içerisinde saklamak

Geliştirdiğiniz bir Web Custom Control’ünün bir resim dosyasına (resim haricindeki dosya tiplerinin de bu şekilde kullanılabilir) ihtiyacı olduğunu düşünün. Eminim ki hiçbiriniz bu dosyayı ilgili kontrolü kullandığı web projesine kopyalamakla uğraşmak istemezsiniz. Bu dosyanın var olup olmadığını kontrolün Load event’inde kontrol edebilir ve gerekirse dosyayı DLL içerisinden okuyup bir klasöre kaydedebilirsiniz. Örneğin aşağıdaki kod “spacer.gif” dosyasının “Images” klasöründe olup olmadığını...

0

HttpModule Örneği ve Global Exception Loglama

Çok basit bir HttpModule örneğini sizlerle paylaşmak isterim. Aşağıdaki kodu yeni bir Class Library projesi oluşturarak, projeye ekleyeceğiniz bir class dosyasına ekleyiniz. Bu projenizin isminin “MyHttpModuleProject” olduğunu var sayıyorum. using System; using System.Web; namespace Sunali { public class MyHttpModuleClass : IHttpModule { #region CTor public MyHttpModuleClass() { } #endregion #region IHttpModule Members public void Dispose() { } public void Init(HttpApplication...

2

NHibernate – NotEqual Expression

NHibernate konusunda çok fazla tecrübem olmadığından bazı durumlarda sıkıntı yaşayabiliyorum. Bunlardan birisinin çözümü de son derece basitmiş ama benim bulmak için canımı çıkarttı. Herhangi bir objeyi veritabanından almak istediğinizde, “eşit olmayan” durumunu kullanmak istiyorsanız; ICriteria‘ya şu şekilde “Not Equal” durumunu ekleyebilirsiniz: .Add(Expression.Not(Expression.Eq(“FieldName”, value))); Yani, kısacası, Expression.Not ve Expression.Eq (equal)’ı birleştirmeniz gerekiyor. Başkalarının vakit kaybetmemesi dileği ile…

0

Bir Class’ı Barındıran Assembly’nin Sürümüne Erişmek

Kullanmakta olduğunuz bir class’ın veya class’ın herhangi bir instance’ının (objenin) içerisinde bulunduğu assembly’nin sürümüne erişmek aşağıdaki kadar basit. Peki buna neden ihtiyaç duyabilirsiniz? Mesela kullanmakta olduğunuz bir component’in hangi sürümünü kullandığınıza programmatic olarak erişmeye ihtiyaç duymanız gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Örnek: public partial class _Default : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Response.Write(this.GetType().Assembly.GetName().Version.ToString()); Response.Write(typeof(MyCustomClass).Assembly.GetName().Version.ToString()); } }

0

C#’ta Indexer Kavramı

Örneğin Array’lerden bildiğiniz üzere bazı objeler üzerinde degisken[0], degisken[1] şeklinde değer alabilmek ve değer atamak mümkündür. Peki kendi yazdığınız bir class içerisinde bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunun için C# özel bir keyword içeriyor: this. “this” keyword’unun içinde bulunduğumuz class’ın o anki instance’ına erişmek için kullanıldığını hepimiz biliyoruz fakat aşağıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere bu keyword’ün başka bir kullanımı daha var. using...