C#’ta Indexer Kavramı

Örneğin Array’lerden bildiğiniz üzere bazı objeler üzerinde degisken[0], degisken[1] şeklinde değer alabilmek ve değer atamak mümkündür.

Peki kendi yazdığınız bir class içerisinde bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunun için C# özel bir keyword içeriyor: this. “this” keyword’unun içinde bulunduğumuz class’ın o anki instance’ına erişmek için kullanıldığını hepimiz biliyoruz fakat aşağıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere bu keyword’ün başka bir kullanımı daha var.

using System.Web;

namespace Sunali
{
  public class CSharpIndexer
  {
    private string[] data = new string[4];

    public string this[int index]
    {
      get { return data[index]; }
      set { data[index] = value; }
    }

    public void WriteToStream(HttpResponse response)
    {
      for (int i = 0; i < data.Length; i++)
      {
        response.Write(this[i] + "
"); } } } }

Aşağıdaki kod bir ASPX dosyasının içeriğidir…

namespace Sunali
{
  public class ClassToUserIndexer : System.Web.UI.Page
  {
    protected override void OnLoad(EventArgs e)
    {
      DoSomething();

      base.OnLoad(e);
    }

    public void DoSomething()
    {
      CSharpIndexer csi = new CSharpIndexer();
      csi[0] = "Ahmet";
      csi[1] = "Ali";
      csi[2] = "Ayşe";
      csi[3] = "Mehmet";
      csi[4] = "Coşkun";

      csi.WriteToStream(Response);
    }
  }
}

Not: Örnekte görmüş olduğunuz class’a ait indexer “string” değer döndürmek ve kabul etmek üzere yazıldı fakat siz “this” keyword’ünden önce bulunan “string” tipi yerine istediğiniz tipi yazarak indexer özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.