Tagged: remoting

0

Makale 11: İstemci Uygulamalarının Konfigürasyon Dosyası İle Yapılandırılması

Remoting client’ları da aynen Remoting server’larında olduğu gibi, gerekli configuration dosyalarını okumaları sağlanarak da configure edilebilirler (ör: machine.config). Yeni bir Visual Studio projesi oluşturup, proje tipi olarak “Console Application” seçeneğini seçelim ve proje ismini de “ConfigCliAppConfigFile” olarak verelim. Solution içerisine “Class Library” tipinde yeni bir proje daha ekleyelim. Bu class library projesinin ismini “ConfigCliAppCFile.RemObjects” olarak verelim. Oluşturduğumuz class library projesine...

0

Makale 10: İstemci Uygulamalarının Çalışma Zamanında Yapılandırılması

Remoting client’larının programmatic configuration’ları Remoting server’lar ile büyük bir oranda benzerlik gösterirler. Ancak kullanılan bazı methodlar değişecektir. Örneğin Remoting server’ın programmatic configuration’ı sırasında kullanılan ve Remotable Type’ın register edilmesini sağlayan RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType method’u Remoting client’larında RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType şeklinde kullanılmaktadır. Client-Server farkı bağlamında değişen bu methodlar haricinde channel, formatter gibi configuration bilgileri her iki taraf için de aynı şekilde tanımlanmaktadır. Remoting server’larının programmatic...

0

Makale 9: Bir istemci uygulamasının oluşturulması ve yapılandırılması

Giriş Daha önceki makalelerde Remoting server’larını nasıl configure ettiğimizi, Remotably Type’ları nasıl host ettiğimizi ve bir Remoting server’ını build edip sonrasında da bu uygulamanın nasıl çalıştırıldığını öğrendiniz. Bu chapter’da ise çalışmakta olan Remoting server’a bağlanacak ve Remoting server üzerinde host edilen Remotable Type’ların instance’larını create ederek remote object’leri kullanacak olan Remoting client’ları üzerine bilgiler edineceğiz. Bu chapter sonunda aşağıdaki konular...

0

Makale 8: Bir Sunucu Uygulamasının Derlenmesi – Bölüm 3

Remoting Server’ın Çalıştırılması 1.     Start menüsü içerisinde bulunan “Run” kısayoluna tıklayın ve karşınıza çıkan ekrana “cmd” yazarak OK butonuna tıklayın. 2.     Açılan ekranda command prompt’a cd command’ını kullanarak MyFirstRemotingServer project’inizin bulunduğu klasöre, oradan da sırasıyla “bin” ve “Debug” klasörlerine girin. 3.     İlgili klasörlere girdikten sonra command prompt’a “MyFirstRemotingServer.exe” yazarak ENTER tuşuna basın. 4.     Bilgisayarınızda herhangi bir firewall uygulaması yüklü olması...

0

Makale 7: Bir Sunucu Uygulamasının Derlenmesi – Bölüm 2

Bu işlemler sonrasında New Project ekranı aşağıdaki şekilde görünür: NOT Location property’sinde yazmakta olan “C:\Path\to\Your\Project” path’i seçmiş olduğunuz path’e göre değişiklik gösterektir. 1. OK butonuna tıklayın. 2. Karşınıza “Program.cs” isimli bir dosya açık olacak çıkar. 3. Bu dosyanın ismini Solution Explorer penceresi yardımı ile “MyRemotingServer.cs” olarak değiştirin. 4. Visual Studio “Program.cs” dosyasının ismini değiştirdikten sonra bu dosya içerisindeki “Program” isimli...

0

Makale 6: Bir Sunucu Uygulamasının Derlenmesi – Bölüm 1

Channel, Formatter,  Remotable Type kavramlarının tamamı hakkında bilgi sahibi olduk. Şimdi Remoting server’ı üzerinde çalışacak ve aşağıdaki class structure’ına sahip olacak Remotable Type’ı host edecek Remoting server’ını yazalım. Class: MyRemotableType Access modifier: public Access Modifier Return Type Name Purpose public DateTime GetServerDateTime DateTime class’ının Now property’sini döndürecektir ve RequestCount method’unun döndüreceği requestCount field’ının değerini bir değer arttıracak method’dur. public int...

0

Makale 5: Sunucu Uygulamalarının Konfigürasyon Dosyası İle Yapılandırılması

Remoting uygulamaları programatik olarak configure edilebileceği gibi, gerekli configuration dosyalarını okumaları sağlanarak da configure edilebilirler (ör: machine.config). Bir önceki makalemizde (Makale 4: Sunucu Uygulamalarının Çalışma Zamanında Yapılandırılması) gördüğümüz üzere Remoting server’larının channel ismi, port, priority gibi özellikleri bulunmakta. Şimdi uygun bir configuration dosyası hazırlayarak uygulamamızı daha az kod yazarak nasıl configure edebileceğimizi görelim. İPUCU Remoting uygulamalarının configuration dosyaları kullanılarak configure...

0

Makale 4: Sunucu Uygulamalarının Çalışma Zamanında Yapılandırılması

Daha önceki remoting uygulamaları makalelerimizden sonra sonra bir Remoting server’ının programatik olarak nasıl yapılandırılabileceğini görelim. İlk olarak Remoting server’ımız üzerinde kullanılacak ve aşağıda listelenen method’lara sahip olan object’imizi (remotable type) oluşturalım. Default constructer. Console object’ine object’in construct olduğuna dair mesaj yazacaktır. Finalizer. Console object’ine object’in descruct edildiğine dair mesaj yazacaktır. GetExecutionCount. Hiçbir parametresi bulunmamaktadır ve executionCount değişkenini her seferinde 1...

0

Makale 3: Remoting Formatter’ları

Remoting Formatter’ları Channel’lar üzerinden gönderilecek ve alınacak olan bilgilerin tamamı, öncesinde serializa edilmeli ve ondan sonra ilgili channel kullanılarak sistemler arasında geçiş yapmalıdır. Bu işlem sırasında hem Remoting server’ı hem de Remoting client’ı aynı sistem üzerinde çalışacak şekilde configure edilmelidir. Aksi durumda server ya da client’ın gönderdiği herhangi bir mesaj, diğer taraf için anlamsız bir paket niteliği taşıyacaktır. .NET Framework’ün...

0

Makale 2: Sunucu Uygulaması Kanalları

Remoting Channel’ları Remoting server’ları ve Remoting client’ları karşılıklı olarak farklı protokoller üzerinde haberleşme şansına sahiptir ve bu protokoller Remoting kapsamında “channel” olarak isimlendirilmektedir. Channel’lar ile ilgili tüm class ve interface’ler System.Runtime.Remoting.Channels namespace’i içerisinde bulunmaktadır. .NET Framework içerisinde, hazır olarak kullanılabilir halde üç tipte channel bulunmaktadır. Bu channel’lar şu şekildedir; System.Runtime.Remoting.Channels.Http namespace’i içerisinde yer alan HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protokolünü...