HttpModule Örneği ve Global Exception Loglama

Çok basit bir HttpModule örneğini sizlerle paylaşmak isterim.

Aşağıdaki kodu yeni bir Class Library projesi oluşturarak, projeye ekleyeceğiniz bir class dosyasına ekleyiniz. Bu projenizin isminin “MyHttpModuleProject” olduğunu var sayıyorum.

using System;
using System.Web;

namespace Sunali
{
  public class MyHttpModuleClass : IHttpModule
  {
    #region CTor
    public MyHttpModuleClass()
    {

    }
    #endregion

    #region IHttpModule Members
    public void Dispose()
    {

    }

    public void Init(HttpApplication app)
    {
      app.BeginRequest += new EventHandler(app_BeginRequest);
      app.Error += new EventHandler(app_Error);
      // Burada HttpApplication class'ının sahip olduğu tüm event'leri tanımlayabilirsiniz.
    }
    #endregion

    #region Event Handlers
    void app_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
    {

      HttpApplication m_App = (HttpApplication)sender;
      HttpContext m_Context = m_App.Context;

      // Örneğin aşağıdaki satır web siteniz üzerindeki tüm sayfalara yazdırılır.
      m_Context.Response.Write(string.Format("Mevcut URL: {0}<br /><br />", m_Context.Request.Url));
    }

    void app_Error(object sender, EventArgs e)
    {
      HttpApplication m_App = (HttpApplication)sender;
      Exception exc = m_App.Server.GetLastError();

      // exc değişkenine atanan Exception objesini istediğiniz şekilde loglayabilirsiniz.
    } 
    #endregion
  }
}

Ayrıca web sitenizin web.config dosyasına da aşağıdaki ayarı eklemeniz gerekmektedir.

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
 <system.web>
  <httpModules>
   <add name="MyModule" type="Sunali.MyHttpModuleClass,MyHttpModuleProject" />
  </httpModules>
 </system.web>
</configuration>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.