Monthly Archive: September 2007

2

RSS Sayfası Oluşturma

Basit bir RSS Feed aşağıdaki gibi oluşturulabilir. Aşağıda boş bir şekilde oluşturulan Rss.ashx dosyasının nasıl kodlar içermesi gerektiğini örnek olması açısından paylaşıyorum. using System; using System.Web; using System.Xml; using System.Collections; public class Rss : IHttpHandler { public void ProcessRequest (HttpContext context) { context.Response.ContentType = “text/xml”; context.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding( “iso-8859-9” ); context.Response.Write( “” ); getXml( context ); } public bool IsReusable...