Bir Class’ı Barındıran Assembly’nin Sürümüne Erişmek

Kullanmakta olduğunuz bir class’ın veya class’ın herhangi bir instance’ının (objenin) içerisinde bulunduğu assembly’nin sürümüne erişmek aşağıdaki kadar basit.

Peki buna neden ihtiyaç duyabilirsiniz? Mesela kullanmakta olduğunuz bir component’in hangi sürümünü kullandığınıza programmatic olarak erişmeye ihtiyaç duymanız gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz.

Örnek:

public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Response.Write(this.GetType().Assembly.GetName().Version.ToString());
    Response.Write(typeof(MyCustomClass).Assembly.GetName().Version.ToString());
  }
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.