Tagged: configuration

2

ConfigSource Property: Dividing configuration files into pieces

If you need to divide the web.config or app.config file into pieces for any reason – imagine you just don’t like a lot of settings of components that you will never need to change – it is even possible in .NET. The only thing you have to find out is how to use “ConfigSource” property of System.Configuration.SectionInformation (MSDN: Contains metadata...

0

Resource dosyasından resim gösterme

Framework 2.0’da yarattığınız herhangi bir resource dosyanıza herhangi bir dosya eklemek için resgen aracını kullanmanıza gerek yok. Resx dosyanızı Visual Studio ile açmanız ve “Yeni resim ekle” seçeneğini seçmeniz durumunda sizden direkt olarak eklemek istediğiniz resmin yolunu istiyor. Normal olarak resx dosyanıza attığınız bir dosyayı framework 2.0’da Resources.[ResxDosyasınınİsmi].[Dosyanınİsmi] şeklinde alabilmeniz mümkün.