Monthly Archive: April 2008

0

Makale 12: Sunucu Uygulamasındaki Bir Methodun Senkronize Olarak Çağırılması

Remote object’in instance’ının Remoting server’ı üzerinde oluşturulup Remoting client’a gönderilmesinin ardından Remoting client’ı üzerinde referansı tutulan object Remoting client üzerinde aynen local bir object gibi kullanılabilir. Remoting server’da bulunan ve Remoting client’ında sadece referansı tutulan bu object’lerin herhangi bir method’u call edildiğinde bu işlem tamamiyle Remoting server’ı üzerinde çalışacaktır. Öncelikle daha önceki makalelerde yazmış olduğumuz Remoting server’ın host ettiği MyRemotableType...

0

Makale 11: İstemci Uygulamalarının Konfigürasyon Dosyası İle Yapılandırılması

Remoting client’ları da aynen Remoting server’larında olduğu gibi, gerekli configuration dosyalarını okumaları sağlanarak da configure edilebilirler (ör: machine.config). Yeni bir Visual Studio projesi oluşturup, proje tipi olarak “Console Application” seçeneğini seçelim ve proje ismini de “ConfigCliAppConfigFile” olarak verelim. Solution içerisine “Class Library” tipinde yeni bir proje daha ekleyelim. Bu class library projesinin ismini “ConfigCliAppCFile.RemObjects” olarak verelim. Oluşturduğumuz class library projesine...

0

Makale 10: İstemci Uygulamalarının Çalışma Zamanında Yapılandırılması

Remoting client’larının programmatic configuration’ları Remoting server’lar ile büyük bir oranda benzerlik gösterirler. Ancak kullanılan bazı methodlar değişecektir. Örneğin Remoting server’ın programmatic configuration’ı sırasında kullanılan ve Remotable Type’ın register edilmesini sağlayan RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType method’u Remoting client’larında RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType şeklinde kullanılmaktadır. Client-Server farkı bağlamında değişen bu methodlar haricinde channel, formatter gibi configuration bilgileri her iki taraf için de aynı şekilde tanımlanmaktadır. Remoting server’larının programmatic...

0

Makale 9: Bir istemci uygulamasının oluşturulması ve yapılandırılması

Giriş Daha önceki makalelerde Remoting server’larını nasıl configure ettiğimizi, Remotably Type’ları nasıl host ettiğimizi ve bir Remoting server’ını build edip sonrasında da bu uygulamanın nasıl çalıştırıldığını öğrendiniz. Bu chapter’da ise çalışmakta olan Remoting server’a bağlanacak ve Remoting server üzerinde host edilen Remotable Type’ların instance’larını create ederek remote object’leri kullanacak olan Remoting client’ları üzerine bilgiler edineceğiz. Bu chapter sonunda aşağıdaki konular...

0

Microsoft Sharepoint Conference 2008

The Microsoft Sharepoint Conference 2008 Istanbul is the third and final of three global SharePoint conferences, following Seattle and Dubai. This world-class, two-day conference, to be held at the Swissotel, Istanbul from April 10-11, will showcase the lates innovations, features and functionality for the 2007 SharePoint prodcuts and technologies. The Microsoft SharePoint Conference 2008 Istanbul will provide an unprecedented opportunity...