Monthly Archive: February 2008

0

Makale 4: Sunucu Uygulamalarının Çalışma Zamanında Yapılandırılması

Daha önceki remoting uygulamaları makalelerimizden sonra sonra bir Remoting server’ının programatik olarak nasıl yapılandırılabileceğini görelim. İlk olarak Remoting server’ımız üzerinde kullanılacak ve aşağıda listelenen method’lara sahip olan object’imizi (remotable type) oluşturalım. Default constructer. Console object’ine object’in construct olduğuna dair mesaj yazacaktır. Finalizer. Console object’ine object’in descruct edildiğine dair mesaj yazacaktır. GetExecutionCount. Hiçbir parametresi bulunmamaktadır ve executionCount değişkenini her seferinde 1...

2

HTML 5 Draft

We have been using HTML 4.01 and XHTML 1.0 for a long time. And the draft of HTML 5 was published a month ago. There are several new tags that I suppose you will like. For example <input type="number" /> will show up an input control that your visitor may only enter some numeric value. That sounds really cool! You...

0

Makale 3: Remoting Formatter’ları

Remoting Formatter’ları Channel’lar üzerinden gönderilecek ve alınacak olan bilgilerin tamamı, öncesinde serializa edilmeli ve ondan sonra ilgili channel kullanılarak sistemler arasında geçiş yapmalıdır. Bu işlem sırasında hem Remoting server’ı hem de Remoting client’ı aynı sistem üzerinde çalışacak şekilde configure edilmelidir. Aksi durumda server ya da client’ın gönderdiği herhangi bir mesaj, diğer taraf için anlamsız bir paket niteliği taşıyacaktır. .NET Framework’ün...

0

Visual Studio 2008 and Visual Web Developer Hotfix Released

I have been testing this hotfix for a while and it is publicly available now. If you are using either Visual Studio 2008 or Visual Web Developer (or both) to develop your web applications, I extremely suggest you downloading and installing this hotfix. A quote from Visual Web Developer Team’s blog about the fix list is below. HTML Source view...

0

Makale 2: Sunucu Uygulaması Kanalları

Remoting Channel’ları Remoting server’ları ve Remoting client’ları karşılıklı olarak farklı protokoller üzerinde haberleşme şansına sahiptir ve bu protokoller Remoting kapsamında “channel” olarak isimlendirilmektedir. Channel’lar ile ilgili tüm class ve interface’ler System.Runtime.Remoting.Channels namespace’i içerisinde bulunmaktadır. .NET Framework içerisinde, hazır olarak kullanılabilir halde üç tipte channel bulunmaktadır. Bu channel’lar şu şekildedir; System.Runtime.Remoting.Channels.Http namespace’i içerisinde yer alan HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protokolünü...

0

MVP – MSP Training

I had a chance to train some students from Microsoft Student Partners program yesterday. The training included some headlines from ASP.NET, AJAX and new features in Visual Studio 2008. The bowling party afterwards the training was fun. Thanks Mehmet Emre from Microsoft Turkey for the opportunity. I will attach some pictures from the bowling party once I have them.