Monthly Archive: September 2008

0

Makale 16: Remoting Objelerinin Yaşam Süreleri

Giriş .NET Remoting uygulamaları üzerinde bulunan, yani Marshal-by-reference tipindeki, remote object’ler Remoting server üzerinde belirli bir süre boyunca tutulurlar ve bu süre sponsorlar ve lease manager tarafından belirlenir. Sponsorlar System.Runtime.Remoting.Lifetime.ISponsor interface’ini implement eden remotable type’lardır. Lease manager ise System.Runtime.Remoting.Lifetime.ILease interface’ini implement eden ve tek görevi remote object’in ne kadar süre memory üzerinde tutulacağı ile ilgili işlemlerin yönetimi olan object’leri ve...