Tagged: bug

0

Designer “I” ve “ı” sorunu

Visual Studio 2005 Beta 2 kullanırken, designer’ı açmak istediğinizde karşılaşabileceğiniz sorunlardan bir tanesi de Could not find file ‘drive:\path\ınterop.shell32.dll’. hatasıdır. Tahmin ettiğiniz üzere hatanın kaynaklanma sebebi designer’ın import edeceği assembly’lerin ilk harflerini küçük harfe dönüştürmeye çalışması ve bu işlem sırasında “I” harfini, “i” olarak değil de “ı” olarak değiştirmesi.

0

AutoToolboxManagerService

Windows Forms 2.0 ile çalışırken, hiç beklenmedik ve sebepsiz durumlarda karşılaşabileceğiniz bir başka hata da içerisinde AutoToolboxManagerService.AddToolboxItem barındıran bir Object reference not set to an instance of an object hatası. Ancak genel olarak tahmin edilenin aksine, program compile edilirken bir sorunla karşılaşmıyorsunuz ve çalıştırdığınız durumda da program başarılı bir şekilde çalışıyor. Yapmanız gereken Visual Studio’yu ilk açışınızdan sonra, hiçbir formu...

1

‘child’ is not a child control of this parent

Visual Studio February CTP kullanıyorsanız ve formlarınızı açarken ‘child’ is not a child control of this parent hatası alıyorsanız, yapmanız gereken ilgili formun Designer dosyasını açmak ve içerisinde SetChildIndex bulunan tüm satırları silmektir. Bug’ın Beta 2’de düzelmiş olacağı Microsoft bug listesinde belirtilmiş durumda.