Thread Üzerinde Obje Saklama

System.Threading.Thread class’ı üzerinde bulunan method’ların yardımı ile ilgili Thread üzerinde memory slot’ları oluşturup, içlerinde istediğiniz bilgiyi saklayabilirsiniz.

Çok basit bir örneğini aşağıda ekliyorum.

using System.Threading;

public class SlotDataProvider
{
  public static object GetFromSlot(string slotName)
  {
    LocalDataStoreSlot slot = GetSlot(slotName);

    if (slot == null)
      return null;

    return Thread.GetData(slot);
  }

  private static void SaveToSlot(string slotName, object data)
  {
    LocalDataStoreSlot slot = GetSlot(slotName);

    if (slot == null)
      return;

    Thread.SetData(slot, data);
  }

  private static LocalDataStoreSlot GetSlot(string slotName)
  {
    return Thread.GetNamedDataSlot(slotName);
  }
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.