Category: General

0

Makale 7: Bir Sunucu Uygulamasının Derlenmesi – Bölüm 2

Bu işlemler sonrasında New Project ekranı aşağıdaki şekilde görünür: NOT Location property’sinde yazmakta olan “C:\Path\to\Your\Project” path’i seçmiş olduğunuz path’e göre değişiklik gösterektir. 1. OK butonuna tıklayın. 2. Karşınıza “Program.cs” isimli bir dosya açık olacak çıkar. 3. Bu dosyanın ismini Solution Explorer penceresi yardımı ile “MyRemotingServer.cs” olarak değiştirin. 4. Visual Studio “Program.cs” dosyasının ismini değiştirdikten sonra bu dosya içerisindeki “Program” isimli...

5

"Invalid postback or callback argument" Problem

In case you get the following exception while trying to run an ASP.NET application, the solution is not as simple as setting the "enableEventValidation" configuration to "false" all the time. Invalid postback or callback argument.  Event validation is enabled using <pages enableEventValidation="true"/> in configuration or <%@ Page EnableEventValidation="true" %> in a page.  For security purposes, this feature verifies that arguments...

0

Makale 6: Bir Sunucu Uygulamasının Derlenmesi – Bölüm 1

Channel, Formatter,  Remotable Type kavramlarının tamamı hakkında bilgi sahibi olduk. Şimdi Remoting server’ı üzerinde çalışacak ve aşağıdaki class structure’ına sahip olacak Remotable Type’ı host edecek Remoting server’ını yazalım. Class: MyRemotableType Access modifier: public Access Modifier Return Type Name Purpose public DateTime GetServerDateTime DateTime class’ının Now property’sini döndürecektir ve RequestCount method’unun döndüreceği requestCount field’ının değerini bir değer arttıracak method’dur. public int...

0

Makale 5: Sunucu Uygulamalarının Konfigürasyon Dosyası İle Yapılandırılması

Remoting uygulamaları programatik olarak configure edilebileceği gibi, gerekli configuration dosyalarını okumaları sağlanarak da configure edilebilirler (ör: machine.config). Bir önceki makalemizde (Makale 4: Sunucu Uygulamalarının Çalışma Zamanında Yapılandırılması) gördüğümüz üzere Remoting server’larının channel ismi, port, priority gibi özellikleri bulunmakta. Şimdi uygun bir configuration dosyası hazırlayarak uygulamamızı daha az kod yazarak nasıl configure edebileceğimizi görelim. İPUCU Remoting uygulamalarının configuration dosyaları kullanılarak configure...

0

Makale 4: Sunucu Uygulamalarının Çalışma Zamanında Yapılandırılması

Daha önceki remoting uygulamaları makalelerimizden sonra sonra bir Remoting server’ının programatik olarak nasıl yapılandırılabileceğini görelim. İlk olarak Remoting server’ımız üzerinde kullanılacak ve aşağıda listelenen method’lara sahip olan object’imizi (remotable type) oluşturalım. Default constructer. Console object’ine object’in construct olduğuna dair mesaj yazacaktır. Finalizer. Console object’ine object’in descruct edildiğine dair mesaj yazacaktır. GetExecutionCount. Hiçbir parametresi bulunmamaktadır ve executionCount değişkenini her seferinde 1...

2

HTML 5 Draft

We have been using HTML 4.01 and XHTML 1.0 for a long time. And the draft of HTML 5 was published a month ago. There are several new tags that I suppose you will like. For example <input type="number" /> will show up an input control that your visitor may only enter some numeric value. That sounds really cool! You...

0

Makale 3: Remoting Formatter’ları

Remoting Formatter’ları Channel’lar üzerinden gönderilecek ve alınacak olan bilgilerin tamamı, öncesinde serializa edilmeli ve ondan sonra ilgili channel kullanılarak sistemler arasında geçiş yapmalıdır. Bu işlem sırasında hem Remoting server’ı hem de Remoting client’ı aynı sistem üzerinde çalışacak şekilde configure edilmelidir. Aksi durumda server ya da client’ın gönderdiği herhangi bir mesaj, diğer taraf için anlamsız bir paket niteliği taşıyacaktır. .NET Framework’ün...

0

Visual Studio 2008 and Visual Web Developer Hotfix Released

I have been testing this hotfix for a while and it is publicly available now. If you are using either Visual Studio 2008 or Visual Web Developer (or both) to develop your web applications, I extremely suggest you downloading and installing this hotfix. A quote from Visual Web Developer Team’s blog about the fix list is below. HTML Source view...

0

Makale 2: Sunucu Uygulaması Kanalları

Remoting Channel’ları Remoting server’ları ve Remoting client’ları karşılıklı olarak farklı protokoller üzerinde haberleşme şansına sahiptir ve bu protokoller Remoting kapsamında “channel” olarak isimlendirilmektedir. Channel’lar ile ilgili tüm class ve interface’ler System.Runtime.Remoting.Channels namespace’i içerisinde bulunmaktadır. .NET Framework içerisinde, hazır olarak kullanılabilir halde üç tipte channel bulunmaktadır. Bu channel’lar şu şekildedir; System.Runtime.Remoting.Channels.Http namespace’i içerisinde yer alan HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protokolünü...

0

MVP – MSP Training

I had a chance to train some students from Microsoft Student Partners program yesterday. The training included some headlines from ASP.NET, AJAX and new features in Visual Studio 2008. The bowling party afterwards the training was fun. Thanks Mehmet Emre from Microsoft Turkey for the opportunity. I will attach some pictures from the bowling party once I have them.