Makale 6: Bir Sunucu Uygulamasının Derlenmesi – Bölüm 1

Channel, FormatterRemotable Type kavramlarının tamamı hakkında bilgi sahibi olduk. Şimdi Remoting server’ı üzerinde çalışacak ve aşağıdaki class structure’ına sahip olacak Remotable Type’ı host edecek Remoting server’ını yazalım.

Class: MyRemotableType

Access modifier: public

Access Modifier
Return Type Name Purpose
public DateTime GetServerDateTime DateTime class’ının Now property’sini döndürecektir ve RequestCount method’unun döndüreceği requestCount field’ının değerini bir değer arttıracak method’dur.
public int RequestCount requestCount variable’ının çalıştırılma zamanındaki değerini geri göndürecek olan method’dur.

Tablo 3.1.2

Remotable Type’ın Development’ı

1. Visual Studio’yu çalıştırın.

2. File > New menüleri altındaki Project seçeneğini seçin.

3. Visual C# > Windows seçeneği altındaki Class Library proje tipini seçin.

4. Name property’sine MyFirstRemotableType yazın.

5. Location property’sine projeyi oluşturmak istediğiniz klasörün path’ini yazın ve ya Browse seçeneğini kullanarak path’i gösterin.

6. Solution Name property’si otomatik olarak MyFirstRemotableType şeklinde değişir, eğer değişmemiş ise bu property’ye de MyFirstRemotableType yazın.

Bu işlemler sonrasında New Project ekranı aşağıdaki şekilde görünür:

NOT

Location property’sinde yazmakta olan “C:\Path\to\Your\Project” path’i seçmiş olduğunuz path’e göre değişiklik gösterektir.

7. OK butonuna tıklayın.

8. Karşınıza “Class1.cs” isimli bir dosya açık olacak çıkar.

9. Bu dosyanın ismini Solution Explorer penceresi yardımı ile “IMyRemotableType.cs” olarak değiştirin.

10.              Visual Studio “Class1.cs” dosyasının ismini değiştirdikten sonra bu dosya içerisindeki “Class1” isimli class’ın ismi otomatik olarak “IMyRemotableType” şeklinde değişir. Değişmemesi durumunda class’ın ismini “IMyRemotingType” olarak değiştirin.

11.              Class’ı interface olarak değiştirin.

12.              Interface’in kodunu Tablo 3.1.2’deki method’ları içerecek şekilde, aşağıdaki şekilde yazın.

MyRemotableType.cs dosyası içeriği

using System;
namespace MyFirstRemotableType
{
  public interface IMyRemotableType
  {
    DateTime GetServerDateTime();
    int RequestCount();
  }
}

13.              Build menüsünü kullanarak project’i build edin.

14.              Bu işlem sonrasında Visual Studio’nun sol alt köşesinde “Build succeeded” yazısı belirir.

15.              Visual Studio’yu kapatın.

Remoting Server’ın Development’ı

1. Visual Studio’yu çalıştırın.

2. File > New menüleri altındaki Project seçeneğini seçin.

3. Visual C# > Windows seçeneği altındaki Console Application proje tipini seçin.

4. Name property’sine MyFirstRemotingServer yazın.

5. Location property’sine projeyi oluşturmak istediğiniz klasörün path’ini yazın ve ya Browse seçeneğini kullanarak path’i gösterin.

6. Solution Name property’si otomatik olarak MyFirstRemotingServer şeklinde değişir, eğer değişmemiş ise bu property’ye de MyFirstRemotingServer yazın.

Bir sonraki makalede diğer adımlar anlatılacaktır.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.