ParameterInfo sınıfındaki eksiklik : IsRef

CodeDom ve ya reflection ile uğraşıyorsunuz ve elinizde System.Reflection.ParameterInfo tipinde bir parametre info’nuz var. Ama malesef ki ParameterInfo class’ının IsOut, IsOptional özelliklerine benzer “IsRef” ve ya “IsReference” isminde bir özelliği yok. Bu .NET Framework içerisinde yer alan basit bir “eksiklik” olabilir ancak çözümü mümkün olmayan bir durum değil.

Makalenin devamı için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.