RadioButtonGroupBox ve ValuableRadioButton

System.Windows.Forms namespace’i altında yer alan RadioButton kontrolünü kullananlar bileceklerdir, sahip olduğunuz bir değişkenin değerine göre ilgili RadioButton’un seçili duruma getirilmesi gerektiği durumlarda kodunuza RadioButton sayınıza bağlı olarak uzayacak şekilde “if-else if” deyimleri ve ya “switch-case” deyimi yazmak zorunda kalırsınız. Bu durumda ihtiyacımız olan, .NET’in bize sunduğu imkanları kullanarak kendimize özel bir kontrol oluşturmaktır.

Makalenin devamını için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.