Designer “I” ve “ı” sorunu

Visual Studio 2005 Beta 2 kullanırken, designer’ı açmak istediğinizde karşılaşabileceğiniz sorunlardan bir tanesi de Could not find file ‘drive:\path\ınterop.shell32.dll’. hatasıdır.

Tahmin ettiğiniz üzere hatanın kaynaklanma sebebi designer’ın import edeceği assembly’lerin ilk harflerini küçük harfe dönüştürmeye çalışması ve bu işlem sırasında “I” harfini, “i” olarak değil de “ı” olarak değiştirmesi.


String class’ı içerisinde kullanabileceğiniz method’lardan birisi olan ToLower method’u 2 adet overload’a sahiptir ve bunlardan bir tanesi culture parametresi alırken, diğeri almamaktadır. Kendi yazmış olduğunuz kodlarda da ToLower method’unu kullanırken, culture olarak “tr-TR” vermemeniz durumunda “I” harflerinin “ı” olarak değiştirildiğini görebilirsiniz.

Hata bu adreste Ertan Tike tarafından bug olarak tanımlanmıştır. Konuyla ilgili sorun yaşayanlar konuyu buradan takip edebilirler.

Ertan Tike’nin kişisel blog’una http://blog.rdgnetwork.org/ adresinden erişebilirsiniz.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.