RSS Sayfası Oluşturma

Basit bir RSS Feed aşağıdaki gibi oluşturulabilir. Aşağıda boş bir şekilde oluşturulan Rss.ashx dosyasının nasıl kodlar içermesi gerektiğini örnek olması açısından paylaşıyorum.

<%@ WebHandler Language="C#" Class="Rss" %>

using System;
using System.Web;
using System.Xml;
using System.Collections;

public class Rss : IHttpHandler {
  public void ProcessRequest (HttpContext context) {
    context.Response.ContentType = "text/xml";
    context.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding( "iso-8859-9" );
    context.Response.Write( "" );
    getXml( context );
  }
 
  public bool IsReusable {
    get {
      return false;
    }
  }
  
  void getXml(HttpContext context)
  {
    XmlTextWriter x = new XmlTextWriter( context.Response.Output );

    x.WriteStartElement( "rss" );
    x.WriteAttributeString( "version", "2.0" );
    x.WriteAttributeString( "xmlns:dc", "http://purl.org/dc/elements/1.1/" );

    x.WriteStartElement( "channel" );

    x.WriteStartElement( "title" );
    x.WriteString( "Web sitenizin ismi" );
    x.WriteEndElement(); // end title

    x.WriteStartElement( "link" );
    x.WriteString( "Web sitenizin linki" );
    x.WriteEndElement(); // end link

    x.WriteStartElement( "description" );
    x.WriteString( "Web sitenizle ilgili açıklama" );
    x.WriteEndElement(); // end description

    
    // Aşağıdaki foreach comment edilmiş durumda çünkü burayı sizin kendi kodunuza uygun olarak yazmanız gerekmekte.
    //foreach ( DictionaryEntry m_PostEntry in m_Posts )
    //{
      
      
      x.WriteStartElement( "item" );


      x.WriteStartElement( "title" );
      x.WriteString( "Yazının başlığı" );
      x.WriteEndElement(); // end title

      x.WriteStartElement( "link" );
      x.WriteString( "Yazının tam adresi" ); // ör: http://sunali.com/2005/02/14/resource-dosyasyndan-resim-gosterme/
      x.WriteEndElement(); // end link

      x.WriteStartElement( "description" );
      x.WriteString( "Yazı içeriği" );
      x.WriteEndElement(); // end description

      x.WriteStartElement( "dc:creator" );
      x.WriteString( "Yazar ismi" );
      x.WriteEndElement(); // end dc:creator

      x.WriteStartElement( "pubDate" );
      x.WriteString( "Yazı tarihi" );
      x.WriteEndElement(); // end pubDate
      
      
      x.WriteEndElement(); // end item
    //}
    
    x.WriteEndElement(); // end channel
    x.WriteEndElement(); // end rss
  }

}

2 Responses

 1. webmaster says:

  Demo ekleseydiniz keşke, en azından nasıl göründüğüne bakabilirdik, anlatım için teşekkürler..

 2. MyBB says:

  Sağolasın deniyorum hemen..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.