System.DateTime.Now

System.DateTime class’ının “Now” property’sinin erişimi sırasında geçen kararlılık süresi NT 3.5 ve sonrası (2000, xp, 2003, vista) için 10 milisaniye iken Windows 98 ve ME için yaklaşık 55 milisaniye civarındaymış. Sabah bir yerde okudum, URL’i de vermek isterdim fakat şu anda bulamıyorum

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.