Null bir dizinin Length özelliği

CLS (Common Language Specifications) özelliklerini taşıyan herhangi bir dilde henüz değer atamadığınız bir Array’in “Length” özelliğine erişmek istediğinizde “NullReferenceException” almanız gayet doğaldır. Örneğin VB.Net’te bu sorunu şu şekilde aşabilirsiniz:

Dim i() As Integer
Dim m_Length As Integer = 0If (Not i Is Nothing) Then
m_Length = i.Length
End If

Console.WriteLine(m_Length)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.